Oncologisch Centrum Amsterdam

De beste specialistische zorg bij u in de buurt. Dat is prettig als u ziek bent. Voor u, voor de mensen om u heen, en ook voor uw huisarts. Daarom bent u aan het juiste adres bij de ziekenhuizen van het Oncologisch Centrum Amsterdam.

Dichtbij en persoonlijk

Vanuit alle delen van Amsterdam is er altijd een ziekenhuis van het Oncologisch Centrum Amsterdam bij u in de buurt. Onze medewerkers zijn bekend met de verschillende bevolkingsgroepen en voorzieningen in de stad. We bespreken altijd met u hoe de zorg voor u persoonlijk het beste is.

Goed contact met huisartsen

We werken snel en goed samen met huisartsen en andere hulpverleners in de buurt. We zorgen dat uw huisarts betrokken wordt bij de behandeling. De drie ziekenhuizen hanteren een zelfde wijze van aanmelden en terugkoppelen.