Oncologisch Centrum Amsterdam

Samenwerking met de huisarts

Bij een patiënt met kanker is de rol van de huisarts groot. De huisarts speelt een belangrijke rol bij de tijdige detectie en verwijzing, maar ook gedurende diagnostiek en behandeling, en nog sterker bij nazorg en/of palliatieve zorg.

Als netwerkorganisatie hecht Oncologisch Centrum Amsterdam groot belang aan een goede samenwerking met Amsterdamse huisartsen. Daarom is een huisarts lid van het kernteam van oncologisch specialisten. Naast de eigen huisarts zijn ook kaderhuisartsen betrokken bij het palliatief team in OLVG, locatie Oost. Ook is er een transmurale werkgroep waarin onder andere de invoering van het ‘kies-gerustgesprek’ wordt besproken. Zie hiervoor de app Amsterdam Transmuraal.

Vertrouwd voor de patiënt

Vanuit alle delen van Amsterdam is er altijd een ziekenhuis van het Oncologisch Centrum Amsterdam bij patiënten in de buurt. We zijn bekend met de verschillende bevolkingsgroepen en voorzieningen in de stad. Voor bijvoorbeeld ouderen, patiënten behorend bij een religieuze groep, psychiatrische patiënten. Ook bij complexe trajecten en comorbiditeit is behandeling in een bekend ziekenhuis prettig voor zowel u als de patiënt.

Hoge eisen aan onze zorg

Om de beste zorg te kunnen bieden werken we volgens de volgende principes:

Verwijzen

U kunt uw patiënten verwijzen zoals u gewend bent bij onze ziekenhuizen. Ook via ZorgDomein.

In onze brochure vindt u meer informatie over onze samenwerking, de verschillende behandelteams en verwijsinformatie.

Wachttijden

Bij verdenking op kanker kan uw patiënt meestal binnen twee werkdagen na de verwijzing een eerste afspraak krijgen.

Binnen 24 uur terugkoppeling

We zorgen dat u betrokken wordt bij de behandeling van de oncologische patiënten. Overleg en snelle terugkoppeling met u en andere hulpverleners in de buurt vinden we belangrijk. We hebben binnen Oncologisch Centrum Amsterdam met elkaar afgesproken de huisarts altijd binnen 24 uur te informeren na een slecht-nieuwsgesprek met de patiënt of bij een belangrijke wijziging in het behandelplan.

Meer informatie voor verwijzers

  • GI-tumoren
  • Mammacarcinoom
  • Longcarcinoom
  • Prostaatcarcinoom
  • Overige vormen van kanker
  • Palliatieve zorg