Oncologisch Centrum Amsterdam

Zorgpad longcarcinoom

Diagnostiek en behandeling van longkanker gebeurt op de drie locaties door
gespecialiseerde longartsen. Binnen Oncologisch Centrum Amsterdam is het totale
diagnose- en behandelpakket aanwezig, niet alleen longkanker, maar ook
andere chronische en acute longaandoeningen worden behandeld. In het
wekelijkse multidisciplinair overleg met het AVL komt de expertise samen en
wordt een behandelplan opgesteld. Specifieke diagnostische onderzoeken als
endoscopische evaluatie van het mediastinum (EUS en EBUS) en behandelingen
als longchirurgie met Video Assisted Thoracoscopic Surgery (VATS)
worden uitgevoerd op locatie OLVG Oost.

Meer dan de helft van de Amsterdammers met longkanker wordt behandeld binnen Oncologisch Centrum Amsterdam.

Waar gebeurt wat?

Longcarcinoom OLVG Oost OLVG West BovenIJ
operatie OLVG Oost OLVG Oost
chemotherapie
follow up

Radiotherapie bij voorkeur in het AVL vanwege aanwezigheid radiotherapeut AVL bij MDO.