Oncologisch Centrum Amsterdam

Overige vormen van kanker

Hemato-oncologie

Schildkliercarcinoom

Huidkanker

Urologische kankersoorten

Gynaecologische kankersoorten

 

Bij andere zeldzamere kankersoorten is er soms sprake van overname van de centra na behandeling. Na behandeling kan de patiënt als hij dat wil, terugkeren naar het eigen ziekenhuis.