Oncologisch Centrum Amsterdam

Palliatieve zorg

In de zorg voor en begeleiding van ongeneeslijk zieke patiënten is de samenwerking tussen alle betrokken zorgverleners, inclusief de huisarts, onontbeerlijk. 

Palliatieve teams op de drie locaties hebben drie belangrijke taken:

In het palliatief team voor (te verwachten) complexe palliatieve casuïstiek zijn verschillende disciplines vertegenwoordigd. Alle huisartsen en thuiszorgverpleegkundigen krijgen een
uitnodiging als de eigen patiënt wordt besproken.

Contactgegevens palliatieve teams