Oncologisch Centrum Amsterdam

Zorgpad prostaatcarcinoom

Op de drie locaties vindt diagnostiek en behandeling van prostaatkanker plaats. Het behandelplan wordt besproken in het wekelijkse multidisciplinaire overleg van OLVG, locaties Oost en West. Voor een eventuele radicale verwijdering wordt verwezen naar het AVL of VUmc. Binnen 2 werkdagen terecht Bij een verdenking op prostaatkanker kan uw patiënt binnen twee werkdagen op een van drie locaties terecht.

Waar gebeurt wat?

Prostaatcarcinoom OLVG Oost OLVG West BovenIJ
operatie radicale operatie
in AVL of VUmc /
radiotherapie
in AMC
radicale operatie/
radiotherapie in
AVL
radicale operatie
in VUmc /
radiotherapie
in AMC
chemotherapie, hormoontherapie
of waakzaam wachten
follow up