Oncologisch Centrum Amsterdam

Zorgpad GI-tumoren

De diagnostiek bij patiënten met gastro-intestinale tumoren vindt plaats op de drie ziekenhuislocaties. Complexere diagnostische onderzoeken vinden plaats op locatie OLVG Oost. De conclusies die leiden tot het behandelplan worden geformuleerd in het wekelijkse gezamenlijke multidisciplinair overleg. Gastro-intestinale chirurgie concentreert zich op OLVG, locatie Oost. Hier is
naast de primaire maligne colonchirurgie ook de expertise in rectum-, leveren pancreaschirurgie. Laparoscopie is hierbij, indien mogelijk, standaard. Ook zijn faciliteiten voor de mede)behandeling van hoog-risico-patiënten en patiënten met comorbiditeit voorhanden. Hierdoor kunnen wij therapie op maat bieden voor deze kwetsbare patiënten. Wij werken nauw samen met het team van AMC/GIOCA voor intercollegiaal overleg en medebehandeling.

Bekijk de kwaliteitskaart darmkanker.

Waar gebeurt wat?

Coloncarcinoon1 OLVG Oost OLVG West BovenIJ
operatie OLVG Oost/West
chemotherapie
follow up
Rectumcarcinoom2
operatie OLVG Oost OLVG Oost
chemotherapie
follow up
Pancreas/lever1
operatie OLVG Oost OLVG Oost
chemotherapie
follow up 3 3
  1. Radiotherapie bij voorkeur in AMC vanwege aanwezigheid radiotherapeut AMC bij MDO.
  2. Radiotherapie bij voorkeur in AMC vanwege aanwezigheid radiotherapeut AMC bij MDO. Chemotherapie in eigen ziekenhuis.
  3. bij levermetastasen in OLVG, locatie Oost